Bangkok

Ho Chi Min City

Dallas

Bangkok

Ho Chi Min City

Dallas

เราเป็นพลังที่มีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของเรา ซึ่งความหลงใหลในการทำงาน ความเฉียบแหลม และความคิดสร้างสรรค์ของเราขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของเรา

บริการของเรา

การตลาดดิจิทัล

เนื้อหาทางสังคม
การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์
การโฆษณาเพื่อสังคม
โฆษณา Google
การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
แบบเป็นโปรแกรม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว
ครอบคลุมคุณสมบัติ
การส่งข้อความที่สำคัญ
การตรวจสอบสื่อ
การสื่อสารในช่วงวิกฤต
การฝึกอบรมสื่อ
การสัมมนาผ่านเว็บ

วิดีโอและการถ่ายภาพ

วิดีโอองค์กรและไลฟ์สไตล์
แอนิเมชั่น
วิดีโออธิบาย
ถ่ายทอดสด
เวลาที่ล่วงเลย
ภาพยนตร์สารคดี

กิจกรรม

การก่อสร้างและออกแบบบูธ
งานประชาสัมพันธ์
เอ็มซีแคสติ้ง
ล่าม
ศูนย์กลางการผลิตในสถานที่
การดำเนินงาน
การลงทะเบียนผู้เยี่ยมชม

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์ &
หน้า Landing Page
การทำ SEO
อีคอมเมิร์ซ

การวิจัยทางการตลาด

โพล
บทสัมภาษณ์องค์กร
โรดแมปการตลาด

งานของพวกเรา

งานของพวกเรา

ติดต่อเรา

ขอทำงานร่วมกัน!
สวัสดี ฉันชื่อ
ฉันต้องการปรึกษาเรื่อง

หรือ

บริษัทของฉันคือ
ติดต่อฉันได้ที่

และ อีเมล์ก็คือ

บอกเราเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ขอทำงานร่วมกัน!
สวัสดี ฉันชื่อ
ฉันต้องการปรึกษาเรื่อง
หรือ
บริษัทของฉันคือ
ติดต่อฉันได้ที่
และ อีเมล์ก็คือ
บอกเราเพิ่มเติม
Shopping Basket

Where Engagement Meets Conversion: Making Every Interaction Count

Our comprehensive approach to digital encompasses a spectrum of strategies. We specialize in social content creation, social channel management, influencer marketing, social advertising, and search advertising campaigns. Our unwavering commitment sets us apart; achieving goals from awareness to lead generation through the meticulous implementation of the right strategy or seamless combination of strategies. Whether it’s fostering engagement through compelling social content or maximizing reach through influencer collaborations, we implement bespoke solutions that resonate with your target audience.

Case Study

DOW

Foundeast supported the activities of Dow’s Beauty and Personal Care division in Singapore & Thailand, beginning with an influencer activity at the Thailand Dow headquarters and B2B lead generation for in-cosmetics and Cosmex 2022.

Converting Potential into Performance: Unparalleled International PR Expertise

We provide top-notch PR services throughout and beyond Southeast Asia, reaching clients on a global scale. Our comprehensive suite of public relations capabilities includes expertly activated press releases and press conferences, tailored to drive your brand’s awareness. From developing compelling public relations materials and securing coveted feature coverage in top tier media to shaping impactful key messaging, Foundeast is your partner in building and maintaining a positive public image. Our media monitoring, crisis communications, and media training services safeguard your brand’s reputation.

Case Study

TEQBALL

Foundeast booked media and influencers for the World Teqball Championships 2023, held in Bangkok and for the first time outside Europe.

Video Production and Photography that Builds Brands and Boosts Performance

Elevate your visual storytelling with our comprehensive video production and photography services, curated by an agency boasting a diverse pool of creatives. Our team delivers visual content that goes beyond the ordinary, capturing the essence of your brand or message with insight and creativity. From concept development to the final edit, our video production services are tailored to meet your unique needs, ensuring a blend of innovation and narrative depth.

Case Study

Royal Bangkok Sports Club

Foundeast designed and developed a new website and produced a new brand video for the Royal Bangkok Sports Club, Thailand’s oldest and most prestigious sporting facility.

Events Management and Marketing from End to End

Experience seamless event execution with our agency’s comprehensive suite of services that span across every facet of management, from booking registrants to production and logistics. When it comes to booth design and construction, we pride ourselves on transforming spaces into immersive brand showcases. From meticulous planning to flawless execution, we take care of every detail to ensure a smooth and efficient event flow. Whether it’s coordinating transportation, managing equipment, or handling on-site operations, we guarantee a stress-free experience for both organizers and attendees.

Case Study

Italian Trade Agency

Foundeast was responsible for comprehensive event services for the Italian Trade Agency at THAIFEX-Anuga Asia 2022, Thailand’s largest annual FMCG event.

Web Design and Development that Ensure Campaign Success

Our website design and development services support awareness and lead generation objectives. We ensure that your website is not only visually appealing but also functional and responsive across various platforms. From compelling content to captivating visuals, our team excels in creating engaging and informative content that aligns with your campaign goals. Our commitment to flexibility extends beyond just a choice of web builders; we adapt to the evolving needs of your campaign, swiftly incorporating updates and enhancements.

Case Study

G-Fair Korea in Bangkok

Foundeast created its local website, marketing the event to drive all attendee registrations, producing the event’s video, promoting it with top tier Thailand media coverage, and conducting operations.

Beyond Data, We Decode Markets: Empower Your Business with Strategic Research

We provide insights that empower businesses to make data-driven decisions. Our dedicated team employs a multifaceted approach, leveraging both quantitative and qualitative research methods to capture the intricacies of the market landscape. From competitor analysis and consumer behavior studies to trend forecasting, we delve deep into market dynamics, ensuring our clients gain a nuanced understanding of their industry. Our market research services extend beyond just data collection; we interpret the findings in a way that aligns with your business objectives. Whether you are entering a new market, launching a product, or refining your existing strategies, our research equips you with the knowledge needed to navigate challenges and seize opportunities.

Case Study

UNICEF

Foundeast conducted a months-long research project for UNICEF to determine how it can best leverage social media to facilitate new partnerships.

เมื่อการมีส่วนร่วมพบกับการเปลี่ยนแปลง: ทำให้ทุกการโต้ตอบมีความสำคัญ

แนวทางดิจิทัลที่ครอบคลุมของเราครอบคลุมกลยุทธ์ที่หลากหลาย เราเชี่ยวชาญด้านการสร้างเนื้อหาบนโซเชียล การจัดการช่องทางโซเชียล การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ การโฆษณาบนโซเชียล และแคมเปญโฆษณาบนการค้นหา ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราทำให้เราแตกต่าง บรรลุเป้าหมายจากการตระหนักรู้สู่การสร้างโอกาสในการขายโดยการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างพิถีพิถันหรือการผสมผสานกลยุทธ์ที่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านเนื้อหาโซเชียลที่น่าสนใจหรือเพิ่มการเข้าถึงสูงสุดผ่านการทำงานร่วมกันของผู้มีอิทธิพล เราใช้โซลูชันที่ตรงตามความต้องการซึ่งโดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

กรณีศึกษา

ดาว

Foundeast สนับสนุนกิจกรรมของแผนกความงามและการดูแลส่วนตัวของ Dow ในสิงคโปร์และไทย โดยเริ่มจากกิจกรรมอินฟลูเอนเซอร์ที่สำนักงานใหญ่ Dow ในประเทศไทย และการสร้างผู้นำ B2B สำหรับธุรกิจอิน-คอสเม็กซ์และ Cosmex 2022

การแปลงศักยภาพเป็นประสิทธิภาพ: ความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่ไม่มีใครเทียบได้

เราให้บริการประชาสัมพันธ์ชั้นยอดทั่วและนอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเข้าถึงลูกค้าในระดับโลก ชุดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วยการแถลงข่าวและการแถลงข่าวที่เชี่ยวชาญซึ่งปรับแต่งเพื่อขับเคลื่อนการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและการรักษาความครอบคลุมของฟีเจอร์ที่เป็นที่ต้องการในสื่อชั้นนำ ไปจนถึงการกำหนดรูปแบบข้อความสำคัญที่มีผลกระทบ Foundeast เป็นพันธมิตรของคุณในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์สาธารณะเชิงบวก บริการตรวจสอบสื่อ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และการฝึกอบรมสื่อจะปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณ

กรณีศึกษา

เตคบอล

Foundeast จองสื่อและผู้มีอิทธิพลสำหรับการแข่งขัน World Teqball Championships 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และเป็นครั้งแรกนอกยุโรป

การผลิตวิดีโอและ การถ่ายภาพที่สร้างแบรนด์ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ยกระดับการเล่าเรื่องด้วยภาพของคุณด้วยบริการผลิตวิดีโอและภาพถ่ายที่ครอบคลุมของเรา ซึ่งดูแลจัดการโดยเอเจนซี่ที่มีแหล่งสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทีมงานของเรานำเสนอเนื้อหาภาพที่นอกเหนือไปจากความธรรมดา โดยจับแก่นแท้ของแบรนด์หรือข้อความของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้าย บริการผลิตวิดีโอของเราได้รับการออกแบบให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและความลึกซึ้งของการเล่าเรื่อง

กรณีศึกษา

ราชกรีฑาสโมสร

Foundeast ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่และผลิตวิดีโอแบรนด์ใหม่ให้กับราชกรีฑาสปอร์ตคลับ ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย

การจัดการกิจกรรมและ
การตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ

สัมผัสประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมที่ราบรื่นด้วยชุดบริการที่ครอบคลุมของเอเจนซี่ของเรา ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการ ตั้งแต่ผู้ลงทะเบียนการจองไปจนถึงการผลิตและโลจิสติกส์ เมื่อพูดถึงการออกแบบและก่อสร้างบูธ เราภาคภูมิใจในการเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงแบรนด์ที่ดื่มด่ำ ตั้งแต่การวางแผนอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการดำเนินการที่ไร้ที่ติ เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการขนส่ง การจัดการอุปกรณ์ หรือการจัดการการปฏิบัติงานในสถานที่ เรารับประกันประสบการณ์ที่ไร้ความเครียดสำหรับทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม

กรณีศึกษา

หน่วยงานการค้าอิตาลี

Foundeast รับผิดชอบบริการจัดงานครบวงจรให้กับสำนักงานการค้าอิตาลีที่งาน THAIFEX-Anuga Asia 2022 ซึ่งเป็นงาน FMCG ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่รับประกันความสำเร็จของแคมเปญ

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของเราสนับสนุนการรับรู้และวัตถุประสงค์ในการสร้างความสนใจในตัวสินค้า เรารับรองว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เพียงแค่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้และตอบสนองได้ดีบนแพลตฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่เนื้อหาที่น่าสนใจไปจนถึงภาพที่น่าดึงดูด ทีมงานของเรามีความเป็นเลิศในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายแคมเปญของคุณ ความมุ่งมั่นของเราต่อความยืดหยุ่นนั้นครอบคลุมมากกว่าตัวเลือกของผู้สร้างเว็บไซต์ เราปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของแคมเปญของคุณ โดยผสมผสานการอัปเดตและการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว

กรณีศึกษา

G-Fair Korea ในกรุงเทพฯ

Foundeast ได้สร้างเว็บไซต์ท้องถิ่น โดยทำการตลาดในงานเพื่อกระตุ้นการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ผลิตวิดีโอของงาน โปรโมตงานด้วยการรายงานข่าวของสื่อชั้นนำของประเทศไทย และดำเนินการ

นอกเหนือจากข้อมูล เราถอดรหัสตลาด: เสริมศักยภาพธุรกิจของคุณด้วย การวิจัยเชิงกลยุทธ์

เราให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล ทีมงานเฉพาะของเราใช้แนวทางที่หลากหลาย โดยใช้ประโยชน์จากวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจับความซับซ้อนของภูมิทัศน์ตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์คู่แข่งและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้ม เราเจาะลึกถึงพลวัตของตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเรามีความเข้าใจในอุตสาหกรรมของตนอย่างละเอียดถี่ถ้วน บริการวิจัยตลาดของเราครอบคลุมมากกว่าแค่การรวบรวมข้อมูล เราตีความสิ่งที่ค้นพบในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ตลาดใหม่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่ การวิจัยของเราจะช่วยให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายและคว้าโอกาส

กรณีศึกษา

ยูนิเซฟ

Foundeast ดำเนินโครงการวิจัยนานหลายเดือนให้กับ UNICEF เพื่อพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นพันธมิตรใหม่ๆ ได้อย่างไร